Vicky un Sandis
wedding in castle, wedding planning in Latvia
Alise un Tomass
kāzas Bīriņu pilī, kāzas angļu valodā